วันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2551

กิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมนักเรียน

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ จัดกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ ๓ - ๔ ระหว่าง วันที่ ๑๘ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๑ ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม อ.ท่าตุม จ.สุรินทร์
ไม่มีความคิดเห็น: